test-amd64-amd64-xl-qemuu-ws16-amd64 (branch linux-4.1)

startedflightbranchfailure host osstestlinux (kern) linuxfirmware (kern) minios () minios (xen) ovmf () ovmf (xen) qemu () qemu (xen) qemuu () qemuu (xen) seabios () seabios (xen) xen () xen (xen)
2018-05-29 23:39:29 Z 123381 linux-4.1 guest-stop pinot1 5e363852e017 c4ff7514e71dc530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-43139135a893<-0551a4be2ce5<-fc5805daef09<-
2018-05-29 07:11:40 Z 123341 linux-4.1 guest-stop pinot1 5c8a2c0a94bc c4ff7514e71dc530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-43139135a893<-0551a4be2ce5<-fc5805daef09<-
2018-03-30 03:57:48 Z 121368 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 2d61e08a1024c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-eabb83121226<-
2018-03-28 14:20:24 Z 121332 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 2d61e08a1024c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-eabb83121226<-
2018-03-27 14:01:10 Z 121314 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-eabb83121226<-
2018-03-26 09:31:17 Z 121289 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-0012ae8afb4a<-
2018-03-25 01:06:34 Z 121231 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-0012ae8afb4a<-
2018-03-23 16:32:33 Z 121089 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-0012ae8afb4a<-
2018-03-22 05:39:44 Z 121048 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-0012ae8afb4a<-
2018-03-20 07:18:44 Z 120984 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-a823a5280f25<-
2018-03-18 13:29:29 Z 120916 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-a823a5280f25<-
2018-03-16 16:20:52 Z 120846 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-a823a5280f25<-
2018-03-14 22:09:03 Z 120763 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-a823a5280f25<-
2018-03-13 00:58:12 Z 120636 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-a823a5280f25<-
2018-03-11 11:29:15 Z 120468 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5c3fdee026a2<-5f4c7b13cdf9<-a823a5280f25<-
2018-03-09 22:28:40 Z 120380 linux-4.1 guest-stop pinot1 71b979b9c250 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-a19f3519ed72<-5f4c7b13cdf9<-a823a5280f25<-
2018-03-08 06:19:32 Z 120338 linux-4.1 guest-stop pinot1 5ce50ecc05ce 6f20f6d4c095c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-a19f3519ed72<-5f4c7b13cdf9<-a823a5280f25<-
2018-01-23 23:50:01 Z 118294 linux-4.1 guest-stop pinot0 ce0425073e00 30ad2851a645c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-2b033e396f4f<-5f4c7b13cdf9<-e871e80c3854<-
2018-01-23 07:54:41 Z 118279 linux-4.1 guest-stop pinot0 ce0425073e00 30ad2851a645c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-2b033e396f4f<-5f4c7b13cdf9<-e871e80c3854<-
2017-12-15 20:20:02 Z 117197 linux-4.1 guest-stop pinot0 67f214251588 0199619b21f7c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-b79708a8ed1b<-5f4c7b13cdf9<-a04458bbf99f<-
2017-12-13 19:47:27 Z 117118 linux-4.1 guest-stop pinot0 67f214251588 c3f4bb14a264c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-b79708a8ed1b<-5f4c7b13cdf9<-a04458bbf99f<-
2017-12-12 12:59:21 Z 117088 linux-4.1 blocked - e381bb3348c9
2017-12-11 17:18:28 Z 117075 linux-4.1 blocked - e381bb3348c9
2017-12-11 04:56:35 Z 117058 linux-4.1 blocked - e381bb3348c9
2017-12-10 14:18:33 Z 117051 linux-4.1 blocked - e381bb3348c9
2017-12-10 05:16:58 Z 117046 linux-4.1 blocked - e381bb3348c9
2017-12-09 22:48:12 Z 117044 linux-4.1 blocked - e381bb3348c9
2017-12-09 10:02:00 Z 117028 linux-4.1 blocked - e381bb3348c9
2017-12-08 11:12:21 Z 116976 linux-4.1 guest-stop pinot0 e381bb3348c9 c3f4bb14a264c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-b79708a8ed1b<-5f4c7b13cdf9<-289adc1c5656<-
2017-12-07 17:33:09 Z 116949 linux-4.1 guest-stop pinot0 0884d3b80f52 c3f4bb14a264c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-b79708a8ed1b<-5f4c7b13cdf9<-289adc1c5656<-
2017-11-13 18:11:06 Z 116145 linux-4.1 guest-stop pinot1 3aa3675ff3d4 200d858d94b4c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5cd7ce5dde3f<-5f4c7b13cdf9<-92f0d4392e73<-
2017-11-13 00:22:37 Z 116124 linux-4.1 guest-stop pinot1 3aa3675ff3d4 200d858d94b4c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5cd7ce5dde3f<-5f4c7b13cdf9<-92f0d4392e73<-
2017-11-12 07:17:58 Z 116104 linux-4.1 guest-stop pinot1 3aa3675ff3d4 200d858d94b4c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5cd7ce5dde3f<-5f4c7b13cdf9<-92f0d4392e73<-
2017-11-10 22:49:02 Z 115738 linux-4.1 guest-stop pinot1 3aa3675ff3d4 200d858d94b4c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5cd7ce5dde3f<-5f4c7b13cdf9<-92f0d4392e73<-
2017-11-10 10:23:23 Z 115724 linux-4.1 guest-stop pinot1 3aa3675ff3d4 200d858d94b4c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5cd7ce5dde3f<-5f4c7b13cdf9<-ff93dc554315<-
2017-11-09 20:22:18 Z 115709 linux-4.1 guest-stop pinot1 3aa3675ff3d4 200d858d94b4c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5cd7ce5dde3f<-5f4c7b13cdf9<-ff93dc554315<-
2017-11-09 08:22:41 Z 115693 linux-4.1 guest-stop pinot1 3aa3675ff3d4 200d858d94b4c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-947f3737abf6<-c8ea04574953<-5cd7ce5dde3f<-5f4c7b13cdf9<-ff93dc554315<-
2017-10-17 22:46:39 Z 114665 linux-4.1 guest-stop pinot1 a4d27033a12c b8342068e301c530a75c1e6a1fb40dd678f1<-947f3737abf6<-8051789e9824<-5cd7ce5dde3f<-5f4c7b13cdf9<-572a78190403<-
2017-10-17 10:48:56 Z 114646 linux-4.1 guest-stop pinot1 a4d27033a12c b8342068e301c530a75c1e6a1fb40dd678f1<-947f3737abf6<-8051789e9824<-5cd7ce5dde3f<-5f4c7b13cdf9<-572a78190403<-
2017-09-19 13:21:36 Z 113603 linux-4.1 windows-install pinot1 0e45bd40e85e 5fbef6af7dd9c530a75c1e6ad991bdbc0622<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-f5a4c84a5d6b<-5f4c7b13cdf9<-16b1414de91b<-
2017-08-07 07:24:24 Z 112503 linux-4.1 windows-install pinot0 629f77cbd107 1af952704416c530a75c1e6ab79102880596<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-c7c6232bd304<-5f4c7b13cdf9<-b8029db62eb2<-
2017-08-06 21:50:33 Z 112491 linux-4.1 windows-install pinot0 629f77cbd107 1af952704416c530a75c1e6ab79102880596<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-c7c6232bd304<-5f4c7b13cdf9<-b8029db62eb2<-
2017-08-06 13:49:23 Z 112485 linux-4.1 windows-install pinot0 629f77cbd107 1af952704416c530a75c1e6ab79102880596<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-c7c6232bd304<-5f4c7b13cdf9<-b8029db62eb2<-
2017-08-06 04:23:16 Z 112477 linux-4.1 windows-install pinot0 629f77cbd107 1af952704416c530a75c1e6ab79102880596<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-c7c6232bd304<-5f4c7b13cdf9<-b8029db62eb2<-
2017-06-29 17:21:55 Z 111195 linux-4.1 windows-install pinot1 53786eddb592 2ac51e21d8c5c530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-414d069b38ab<-5f4c7b13cdf9<-695bb5f504ab<-
2017-06-15 20:23:20 Z 110472 linux-4.1 windows-install pinot1 952f4c354e8a 4bd4cfc5210ec530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-e97832ec6b2a<-5f4c7b13cdf9<-aeef64107afc<-
2017-06-04 21:19:31 Z 110002 linux-4.1 windows-install pinot1 3c5f59c8c645 56d847e3ef94c530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-e97832ec6b2a<-d7adf6044a4c<-876800d5f9de<-
2017-06-04 04:29:45 Z 109983 linux-4.1 windows-install pinot1 eb05240d1caf 56d847e3ef94c530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-e97832ec6b2a<-d7adf6044a4c<-876800d5f9de<-
2017-06-03 11:49:01 Z 109960 linux-4.1 windows-install pinot1 eb05240d1caf 56d847e3ef94c530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-e97832ec6b2a<-d7adf6044a4c<-876800d5f9de<-
2017-06-02 13:26:13 Z 109936 linux-4.1 windows-install pinot1 eb05240d1caf 56d847e3ef94c530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-e97832ec6b2a<-d7adf6044a4c<-876800d5f9de<-
2017-05-31 19:14:02 Z 109910 linux-4.1 windows-install pinot1 962e7887a6a8 56d847e3ef94c530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-e97832ec6b2a<-d7adf6044a4c<-876800d5f9de<-
2017-05-30 21:58:04 Z 109869 linux-4.1 windows-install pinot1 962e7887a6a8 56d847e3ef94c530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-e97832ec6b2a<-d7adf6044a4c<-876800d5f9de<-
2017-05-30 04:19:15 Z 109845 linux-4.1 windows-install pinot1 962e7887a6a8 56d847e3ef94c530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-e97832ec6b2a<-d7adf6044a4c<-876800d5f9de<-
2017-05-29 10:21:14 Z 109834 linux-4.1 windows-install pinot1 962e7887a6a8 56d847e3ef94c530a75c1e6aca013fa9baf9<-5920a9d16b1a<-8051789e9824<-e97832ec6b2a<-d7adf6044a4c<-876800d5f9de<-