test-amd64-amd64-xl (branch xen-4.8-testing)

startedflightbranchfailure host osstestlinux (kern) linuxfirmware (kern) minios () minios (xen) ovmf () ovmf (xen) qemu () qemu (xen) qemuu () qemuu (xen) seabios () seabios (xen) xen () xen (xen)
2019-12-11 15:10:46 Z 144726 xen-4.8-testing (pass) huxelrebe0 0aaf1828a206 b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-804666c86e7b<-3bed93d77245<-27db72c85242<-f21b5a4aeb02<-8db85532cbb8<-
2019-12-05 17:36:17 Z 144558 xen-4.8-testing (pass) rimava1 0aaf1828a206 b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-94d4efb54ec4<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c9ba5276e321<-a260e93db794<-
2019-12-05 12:05:17 Z 144544 xen-4.8-testing (pass) italia0 0aaf1828a206 b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-94d4efb54ec4<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c9ba5276e321<-a260e93db794<-
2019-12-02 11:06:08 Z 144487 xen-4.8-testing (pass) debina1 0aaf1828a206 b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bd85bf54c268<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c9ba5276e321<-ec6c25e46748<-
2019-12-02 02:32:54 Z 144478 xen-4.8-testing (pass) godello1 0aaf1828a206 b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bd85bf54c268<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c9ba5276e321<-ec6c25e46748<-
2019-12-01 17:06:22 Z 144454 xen-4.8-testing (pass) huxelrebe1 0aaf1828a206 b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bd85bf54c268<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c9ba5276e321<-ec6c25e46748<-
2019-12-01 05:15:59 Z 144425 xen-4.8-testing (pass) godello0 0aaf1828a206 b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bd85bf54c268<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c9ba5276e321<-ec6c25e46748<-
2019-11-30 06:28:02 Z 144410 xen-4.8-testing (pass) pinot0 0aaf1828a206 b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bd85bf54c268<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c9ba5276e321<-ec6c25e46748<-
2019-11-29 11:05:24 Z 144380 xen-4.8-testing (pass) baroque0 bdc63e8db048 b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bd85bf54c268<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c9ba5276e321<-ec6c25e46748<-
2019-11-06 07:08:32 Z 143861 xen-4.8-testing (pass) godello1 1d3a97b06d2c b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-8d3f42810962<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c1ab7d7ed530<-80e67e435fc1<-
2019-11-04 14:46:41 Z 143733 xen-4.8-testing (pass) huxelrebe0 1d3a97b06d2c b98aebd29824c530a75c1e6a1e8e464febb3<-e2fc50812895<-3bed93d77245<-27db72c85242<-c1ab7d7ed530<-80e67e435fc1<-
2019-07-08 14:58:57 Z 138829 xen-4.8-testing (pass) italia0 c0471a9eadb4 e3c1b27308aec530a75c1e6a1e8e464febb3<-d031fc07eb83<-3bed93d77245<-27db72c85242<-30f1e41f04fb<-c67210f60dfa<-
2019-07-07 09:57:09 Z 138809 xen-4.8-testing (pass) rimava1 c0471a9eadb4 e3c1b27308aec530a75c1e6a1e8e464febb3<-0a487ef96bd6<-3bed93d77245<-27db72c85242<-30f1e41f04fb<-c67210f60dfa<-
2019-07-05 21:18:28 Z 138770 xen-4.8-testing (pass) baroque0 c0471a9eadb4 e3c1b27308aec530a75c1e6a1e8e464febb3<-e54ce6d07428<-3bed93d77245<-27db72c85242<-30f1e41f04fb<-c67210f60dfa<-
2019-07-04 08:18:13 Z 138747 xen-4.8-testing (pass) godello1 efeddf7eca86 f4cc0ed9b2c7c530a75c1e6a1e8e464febb3<-4286eb22f4ae<-3bed93d77245<-27db72c85242<-30f1e41f04fb<-c67210f60dfa<-
2019-07-03 06:16:04 Z 138719 xen-4.8-testing (pass) godello0 efeddf7eca86 f4cc0ed9b2c7c530a75c1e6a1e8e464febb3<-21902410ad87<-3bed93d77245<-27db72c85242<-30f1e41f04fb<-c67210f60dfa<-
2019-07-02 08:49:56 Z 138699 xen-4.8-testing (pass) debina1 efeddf7eca86 f4cc0ed9b2c7c530a75c1e6a1e8e464febb3<-2603fce12650<-3bed93d77245<-27db72c85242<-30f1e41f04fb<-c67210f60dfa<-
2019-07-01 13:05:34 Z 138678 xen-4.8-testing (pass) chardonnay1 efeddf7eca86 f4cc0ed9b2c7c530a75c1e6a1e8e464febb3<-adec1f5deb89<-3bed93d77245<-27db72c85242<-30f1e41f04fb<-c67210f60dfa<-
2019-06-23 07:47:03 Z 138364 xen-4.8-testing (pass) fiano1 efeddf7eca86 bb263a2a2d43c530a75c1e6a1e8e464febb3<-719a684d7df1<-3bed93d77245<-27db72c85242<-6e56ed129c97<-c67210f60dfa<-
2019-06-21 19:05:31 Z 138224 xen-4.8-testing (pass) fiano0 efeddf7eca86 e861d0673eb8c530a75c1e6a1e8e464febb3<-8a08dc5486f1<-3bed93d77245<-27db72c85242<-6e56ed129c97<-c67210f60dfa<-
2019-06-15 22:21:11 Z 137850 xen-4.8-testing (pass) godello0 efeddf7eca86 2bf3258a12afc530a75c1e6a1e8e464febb3<-fc7d997c3537<-3bed93d77245<-27db72c85242<-85137fb5f2df<-a9acbcf300eb<-
2019-06-14 07:29:58 Z 137722 xen-4.8-testing (pass) chardonnay1 efeddf7eca86 8cb123988908c530a75c1e6a1e8e464febb3<-562688707145<-3bed93d77245<-27db72c85242<-85137fb5f2df<-ecbf88af9b0f<-
2019-06-12 02:05:07 Z 137668 xen-4.8-testing (pass) debina1 efeddf7eca86 8cb123988908c530a75c1e6a1e8e464febb3<-f0718d1d6b47<-3bed93d77245<-27db72c85242<-0932c2056057<-ecbf88af9b0f<-
2019-06-10 02:30:21 Z 137571 xen-4.8-testing (pass) italia1 efeddf7eca86 8cb123988908c530a75c1e6a1e8e464febb3<-fe0c2770a72a<-3bed93d77245<-27db72c85242<-0932c2056057<-ecbf88af9b0f<-
2019-06-07 23:15:10 Z 137462 xen-4.8-testing (pass) pinot0 efeddf7eca86 8cb123988908c530a75c1e6a1e8e464febb3<-b8993a34ae00<-3bed93d77245<-27db72c85242<-0932c2056057<-ecbf88af9b0f<-
2019-06-06 00:30:02 Z 137377 xen-4.8-testing (pass) rimava1 0c90436aab92 8cb123988908c530a75c1e6a1e8e464febb3<-4ff8b6b1d8b7<-3bed93d77245<-27db72c85242<-0932c2056057<-ecbf88af9b0f<-
2019-06-04 06:49:40 Z 137272 xen-4.8-testing (pass) godello1 0c90436aab92 8cb123988908c530a75c1e6a1e8e464febb3<-371e7001e8d5<-3bed93d77245<-27db72c85242<-0932c2056057<-ecbf88af9b0f<-
2019-06-02 19:01:11 Z 137176 xen-4.8-testing (pass) godello0 0c90436aab92 44a05cd896d9c530a75c1e6a1e8e464febb3<-5a9e23ceb991<-3bed93d77245<-27db72c85242<-0932c2056057<-ecbf88af9b0f<-
2019-05-31 14:31:19 Z 137114 xen-4.8-testing (pass) elbling1 d4e73357258e 44a05cd896d9c530a75c1e6a1e8e464febb3<-21d9dc21f818<-3bed93d77245<-27db72c85242<-0932c2056057<-ecbf88af9b0f<-
2019-05-29 22:29:00 Z 137090 xen-4.8-testing (pass) baroque0 d4e73357258e 44a05cd896d9c530a75c1e6a1e8e464febb3<-ec56fa278428<-3bed93d77245<-27db72c85242<-0932c2056057<-ecbf88af9b0f<-
2019-05-28 08:49:07 Z 137026 xen-4.8-testing (pass) baroque1 d4e73357258e 44a05cd896d9c530a75c1e6a1e8e464febb3<-c0fd7f734e2d<-3bed93d77245<-27db72c85242<-0932c2056057<-ecbf88af9b0f<-
2019-05-26 22:51:42 Z 136993 xen-4.8-testing (pass) debina0 d4e73357258e bbcb3c09eae4c530a75c1e6a1e8e464febb3<-e812a812c1a0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-18d237b4e43e<-ecbf88af9b0f<-
2019-05-25 11:40:36 Z 136934 xen-4.8-testing (pass) pinot0 d4e73357258e bbcb3c09eae4c530a75c1e6a1e8e464febb3<-3604174718e2<-3bed93d77245<-27db72c85242<-18d237b4e43e<-ecbf88af9b0f<-
2019-05-24 02:30:34 Z 136874 xen-4.8-testing (pass) italia0 d4e73357258e e6fedb8802c7c530a75c1e6a1e8e464febb3<-48f43c2c56ee<-3bed93d77245<-27db72c85242<-18d237b4e43e<-ecbf88af9b0f<-
2019-05-22 01:08:21 Z 136732 xen-4.8-testing (pass) godello1 d4e73357258e e6fedb8802c7c530a75c1e6a1e8e464febb3<-1887b995a359<-3bed93d77245<-27db72c85242<-55eca9a14abe<-ecbf88af9b0f<-
2019-05-19 14:06:30 Z 136566 xen-4.8-testing (pass) godello0 c4f72ecacafb d929572d7da9c530a75c1e6a1e8e464febb3<-a11d371ef660<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-ecbf88af9b0f<-
2019-05-17 03:28:45 Z 136418 xen-4.8-testing (pass) rimava1 c4f72ecacafb d929572d7da9c530a75c1e6a1e8e464febb3<-96ef5a8e30a8<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-d929136ca8e2<-
2019-05-14 20:19:51 Z 136248 xen-4.8-testing (pass) chardonnay1 c4f72ecacafb b4677bbb658dc530a75c1e6a1e8e464febb3<-f684c3f5eef4<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-752fb21a2950<-
2019-05-13 01:00:32 Z 136138 xen-4.8-testing (pass) baroque0 26a9f3fb35a5 b4677bbb658dc530a75c1e6a1e8e464febb3<-cd5147734cbe<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-e9d860f1f657<-
2019-05-11 08:51:55 Z 136028 xen-4.8-testing (pass) debina1 26a9f3fb35a5 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-f5245a1db144<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-e9d860f1f657<-
2019-05-09 02:22:38 Z 135924 xen-4.8-testing (pass) fiano0 26a9f3fb35a5 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-fbb0ec7ea4c0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-e9d860f1f657<-
2019-05-06 14:31:16 Z 135814 xen-4.8-testing (pass) godello1 e8c4995ca185 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-d02741225887<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-e9d860f1f657<-
2019-05-04 03:08:04 Z 135677 xen-4.8-testing (pass) godello0 e8c4995ca185 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-20029ca22baa<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-e9d860f1f657<-
2019-05-01 16:41:33 Z 135480 xen-4.8-testing (pass) italia1 f83543fba5e3 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-20029ca22baa<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-e9d860f1f657<-
2019-04-29 13:36:25 Z 135430 xen-4.8-testing blocked - f83543fba5e3 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-20029ca22baa<-3bed93d77245<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-27 02:28:21 Z 135343 xen-4.8-testing blocked - f9ab83f7fe91 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-20029ca22baa<-3bed93d77245<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-24 04:53:21 Z 135218 xen-4.8-testing blocked - 689d27fa7e38 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-21 14:23:49 Z 135055 xen-4.8-testing blocked - 689d27fa7e38 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-19 07:57:01 Z 134982 xen-4.8-testing blocked - 689d27fa7e38 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-16 17:29:23 Z 134871 xen-4.8-testing blocked - 689d27fa7e38 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-13 03:00:21 Z 134735 xen-4.8-testing blocked - 09aa42d6fb51 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-10 20:47:50 Z 134614 xen-4.8-testing (pass) baroque1 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-08 21:55:39 Z 134552 xen-4.8-testing (pass) godello1 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-05 15:20:29 Z 134442 xen-4.8-testing (pass) godello0 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-03 09:37:12 Z 134338 xen-4.8-testing (pass) rimava1 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-04-01 16:04:45 Z 134268 xen-4.8-testing (pass) fiano0 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-30 06:28:24 Z 134207 xen-4.8-testing (pass) baroque0 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-26 20:15:53 Z 134101 xen-4.8-testing (pass) merlot0 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-25 12:01:21 Z 134069 xen-4.8-testing (pass) italia1 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-24 00:02:28 Z 134035 xen-4.8-testing (pass) godello1 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-22 22:40:15 Z 133998 xen-4.8-testing (pass) chardonnay1 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-21 20:57:55 Z 133978 xen-4.8-testing (pass) baroque1 2da2416a4da6 5726a8d0f195c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-20 07:18:52 Z 133940 xen-4.8-testing (pass) debina1 2da2416a4da6 d98961645296c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-19 00:04:39 Z 133913 xen-4.8-testing (pass) godello0 2da2416a4da6 d98961645296c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-17 15:18:32 Z 133879 xen-4.8-testing (pass) fiano0 2da2416a4da6 99403097be0cc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-16 02:19:10 Z 133847 xen-4.8-testing (pass) pinot1 2da2416a4da6 99403097be0cc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-14 08:25:32 Z 133794 xen-4.8-testing (pass) baroque0 2da2416a4da6 99403097be0cc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-13 02:24:23 Z 133755 xen-4.8-testing (pass) italia0 2da2416a4da6 99403097be0cc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-11 10:14:42 Z 133708 xen-4.8-testing (pass) rimava1 a3ac15a978c8 99403097be0cc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-10 08:51:44 Z 133680 xen-4.8-testing (pass) godello1 a3ac15a978c8 99403097be0cc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-08 20:16:54 Z 133662 xen-4.8-testing (pass) elbling0 a3ac15a978c8 30921fc1e5fcc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-06 22:20:11 Z 133622 xen-4.8-testing (pass) debina1 a3ac15a978c8 30921fc1e5fcc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2019-03-05 15:06:23 Z 133598 xen-4.8-testing (pass) godello0 a3ac15a978c8 30921fc1e5fcc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-a1f8fe062899<-
2018-12-03 09:06:19 Z 130965 xen-4.8-testing (pass) godello0 c65d7eb3f6c4 2e390c487815c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-908e768fae49<-
2018-11-30 19:54:24 Z 130889 xen-4.8-testing (pass) rimava1 c65d7eb3f6c4 2e390c487815c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-090d47c927e9<-
2018-11-28 10:49:47 Z 130847 xen-4.8-testing (pass) huxelrebe0 c65d7eb3f6c4 2e390c487815c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-090d47c927e9<-
2018-11-26 06:06:49 Z 130804 xen-4.8-testing (pass) huxelrebe1 aa6685733fef 2e390c487815c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-090d47c927e9<-
2018-11-23 19:59:32 Z 130743 xen-4.8-testing (pass) godello1 aa6685733fef 2e390c487815c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-090d47c927e9<-
2018-11-21 11:44:19 Z 130653 xen-4.8-testing (pass) elbling0 aa6685733fef 2e390c487815c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-70294dbe2ad3<-
2018-11-20 15:07:20 Z 130610 xen-4.8-testing (pass) baroque0 aa6685733fef 2e390c487815c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-70294dbe2ad3<-
2018-11-11 22:44:11 Z 129810 xen-4.8-testing (pass) godello0 12edd4ecd9f0 50961e4888a1c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-d6798ce35707<-
2018-11-10 00:38:40 Z 129729 xen-4.8-testing (pass) huxelrebe1 12edd4ecd9f0 50961e4888a1c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-d6798ce35707<-
2018-11-07 16:47:41 Z 129570 xen-4.8-testing (pass) joubertin0 12edd4ecd9f0 e7405910ca55c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-d6798ce35707<-
2018-11-05 15:36:33 Z 129466 xen-4.8-testing (pass) italia0 12edd4ecd9f0 e7405910ca55c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-88b5e368ce08<-
2018-10-15 00:05:52 Z 128792 xen-4.8-testing (pass) debina1 ad7f0784d0cc 8e6a9240b191c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-dee593780213<-
2018-10-12 22:53:33 Z 128681 xen-4.8-testing (pass) italia0 ad7f0784d0cc e6abbe80c883c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-dee593780213<-
2018-10-11 06:55:00 Z 128625 xen-4.8-testing (pass) godello1 ad7f0784d0cc e6abbe80c883c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-567003960644<-
2018-10-09 17:46:41 Z 128535 xen-4.8-testing (pass) pinot0 ad7f0784d0cc e6abbe80c883c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-567003960644<-
2018-10-08 13:07:39 Z 128504 xen-4.8-testing (pass) huxelrebe0 ad7f0784d0cc e6abbe80c883c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-567003960644<-
2018-09-21 21:11:24 Z 127900 xen-4.8-testing (pass) rimava1 d54ecf31b285 5dfe87ac34e2c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-005df911f6b4<-
2018-09-20 08:17:31 Z 127833 xen-4.8-testing (pass) debina1 a8e27a23db64 5dfe87ac34e2c530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-005df911f6b4<-
2018-09-18 18:52:09 Z 127779 xen-4.8-testing (pass) baroque0 a8e27a23db64 7fe7a0f4c5cfc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-005df911f6b4<-
2018-09-17 06:33:13 Z 127713 xen-4.8-testing (pass) debina0 bd60c9f4272e 7fe7a0f4c5cfc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-005df911f6b4<-
2018-09-15 15:47:01 Z 127646 xen-4.8-testing (pass) godello1 bd60c9f4272e 7fe7a0f4c5cfc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-005df911f6b4<-
2018-09-14 12:07:04 Z 127610 xen-4.8-testing (pass) godello0 bd60c9f4272e 7fe7a0f4c5cfc530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-005df911f6b4<-
2018-08-18 12:40:23 Z 126163 xen-4.8-testing (pass) godello0 2a6b26f8cf79 1aa1166efacec530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-e52ec4b7874c<-
2018-08-16 07:57:46 Z 125945 xen-4.8-testing (pass) chardonnay0 2d3fd8087e74 1aa1166efacec530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-e52ec4b7874c<-
2018-08-14 17:06:13 Z 125907 xen-4.8-testing (pass) rimava1 2d3fd8087e74 1e92e813554ac530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-d95b5bb31e6d<-
2018-07-31 14:07:43 Z 125700 xen-4.8-testing (pass) chardonnay0 be8eafcfe3dc 1e92e813554ac530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-aa450153f2d9<-
2018-07-30 10:36:13 Z 125679 xen-4.8-testing (pass) godello1 be8eafcfe3dc 1e92e813554ac530a75c1e6a1e8e464febb3<-bc54e50e0fe0<-3bed93d77245<-27db72c85242<-d7adf6044a4c<-aa450153f2d9<-