test-amd64-i386-libvirt (branch qemu-upstream-4.13-testing)

startedflightbranchfailure host osstestlibvirt (libvirt) libvirt_gnulib (libvirt) libvirt_keycodemapdb (libvirt) linux (kern) linuxfirmware (kern) minios () minios (xen) ovmf () ovmf (xen) qemu () qemu (xen) qemuu () qemuu (xen) seabios () seabios (xen) xen () xen (xen)
2020-04-14 18:08:38 Z 149658 qemu-upstream-4.13-testing (pass) pinot1 c436ff754810 9d6920bd7de31f6fb368c0496280c94f306dc3038e718a19c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-bd6aa93296de<-d0d8ad39ecb5<-730e2b1927e7<-6a3b59ab9c7d<-736da59cbe27<-
2019-11-29 15:07:52 Z 144391 qemu-upstream-4.13-testing (pass) baroque0 0aaf1828a206 9d6920bd7de31f6fb368c0496280c94f306db98aebd29824c530a75c1e6a0b4b7897e08b<-bd85bf54c268<-d0d8ad39ecb5<-933ebad2470a<-c9ba5276e321<-1d758bc6d1a8<-